Siden er under utvikling

Les mer

Tour of Mjøsa går sannsynlig som planlagt

Påmeldingen åpner 1. februar - tidlig påmelding gir best pris! Meld deg på nå, ekstra tilbud i februar!

Tour of Mjøsa 2020 arrangeres 22.-23. august

Førsteutgave av Tour of Mjøsa ble suksess

Tour of Mjøsa starter med prologen Moelven Trappeløp

Påmeldingsfristene  er klare

Q-Meieriene AS stolt sponsor

Kristin Størmer Steira og Silje Fjørtoft stiller

Alle kom seg opp

Erik Udø Pedersen håper dette blir en løpefest

«Kari i tårnet» inviterer til «ætter-trapp»  

Stig tar utfordringen

Andreas Grimerud har prøveløpt Moelven Trappeløp

Verdensmester Karsten Warholm kommer med en oppfordring til det norske folk

Påmeldingen til Tour of Mjøsa er åpen

Hilde GP gleders seg til Tour of Mjøsa